روانشناسي

روانشناسي

ارتباط با زنان متاهل

ارتباط با زنان متاهل

در تمام جوامع دنیا ؛معیارهای اخلاقی مشتركی وجود دارد ؛كه عدم توجه به این معیارها ؛غیر اخلاقی وبد شمرده می شود. اگر در اعماق این رفتارها تحقیق كنیم ؛ به دلایل غیراخلاقی بودن آن پی خواهیم برد ...

یكی از این رفتارهای غیر اخلاقی برقراری ارتباط  جنسی با زن متاهل می باشد؛ شاید به ظاهراین ارتباط باعث كشته شدن كسی نمیشود ولی در باطن امر باعث مردگی روح و روان در قالب یك گوشت متحرك باشد!

ما در اینجا دو عامل ایجاد چنین  روابطی را بررسی می كنم :

1.چند دلیل  گرایش مردان به سمت زنان متاهل

الف: محدودیت ارتباط جنسی با دختران (در ازدواج (همین) پسران و خانواده هاشان اكثرا؛دختران باكره را ترجیح می دهند....!!!)

ب:  ترس از تقاضای ازدواج از جانب دخترها (اكثرا دخترها بعد ایجاد رابطه نزدیك انتظار ازدواج دارند)

ج:  زنان متاهل در مسائل جنسی  با تجربه و عاطفی ترند.

د: انتظارات غیر سكسی زنان متاهل از آنان محدود تر است وغیره.............

كمتر دیده شده كه یك مرد واقعا عاشق یك زن متاهل شده باشد و به خاطر عشق به سمت آن گرایش یابد !كه در آن صورت  ما شاهد روابط غلط نیستیم ....

2.دلایل تن دادن زنان متاهل به چنین روابطی

الف. بی توجهی همسر و عدم ارضای عاطفی توسط آن

ب.ازدواج از سر اجبار و دلنشین نبودن همسر

ج. برای انتقام از همسر هوسران

د.هرزه بودن خود زن متاهل و غیره.......

_______________________________________________________________

 

بی توجهی همسر و عدم ارضای عاطفی توسط آن

دختران معمولا قبل از ازدواج در رویای خود مرد زندگیشان را یك مرد پر عاطفه و عاشق به تصویر می كشن ؛اما بعد از ازدواج و گذشت روزهای اولیه آن؛ دچار افسردگی وسكوت خاصی می شوند ؛كه گویی تمام رویاهایشان به باد رفته ! تشنه محبت همسر خود می شوند ؛ خود را به هر شكلی در می آورد ؛ كه توجه او را جلب كند ؛اما همسرش متوجه نمیشود وگاهی به روی خود نمی آورد ...!!!

زن مرد را به ارضای جسمی میرساند ؛اما اوهمسرش را ارضای عاطفی نمی كند !!! زن آزرده و كلافه از این نوع برخورد می شود ...واینجاست كه كوچكترین محبتی كه از جانب مرد دیگربه دل او می نشیند و عامل خیانت و برقراری ارتباط غلط می شود.

این دسته از زنان بدترین آسیب های روحی را از اینگونه ارتباطات خواهند دید ؛ زیرا مردی  كه با زن متاهل  ارتباط برقرار می كند؛ غیر از سكس هیچ هدف دیگری را دنبال نمی كند ...و اینجا بر ما آشكار است ؛وقتی  هدف تنها سكس باشد حس عاطفه هم زود گذر است .و بعداز به دست آوردن جسم زن عاطفه فراموش می شود !!! اینجا زن می ماند و كشمكش های روحی اش (احساس گناه ازخیانت به همسرش)

اگر با مردی به فرض پرعا طفه ارتباط برقرار كند ؛ دیگر تحمل همسرش مشكل خواهد بود ؛در كنار همسر ؛اما تمام ذهن و روحش جای دیگر خواهد بود به اوبی توجه و دلزده خواهد شد و چه بسا به جدایی ختم شود ....

واگر زمانی این مرد پر عاطفه بخواهد او را ترك كند دچار افسردگی و بیماری روحی روانی سختی خواهد شد و برای جبران آن به دنبال جایگزین دیگری می رود !در اصل هیچگاه با همسرش یك زندگی ایده آل نخواهد كرد !و دائما در عذاب وجدان و عذاب روحی بسر می برد .

_______________________________________________________

اما اگرزنی از گروه دوم؛ ازدواج از سر اجبار كرده باشد ؛ چنین ارتباط هایی خیلی زود منجر به طلاق می شود .وگاهی  این ارتباط ها برای جایگزین كردن همسری بهتر برای خود ؛ می باشد!!!

اگر بر حسب اتفاق همسر بهتری بدست آورد؛هیچگاه اعتماد بین آنها ایجاد نخواهد شد؛ مرد ازاینكه  مبادا همسرش با مرد دیگری ارتباط پیدا كند و زن هم نگران آن است كه همسرش با زنان متاهل دیگری در ارتباط باشد...!!!ونیزگاهی مشاهده شده؛ زن پشیمان میشود و همسر قبلی خود را ترجیح میدهد....!!!!

______________________________________________

گروه سوم زنانی هستن كه عاشق همسرهوسبازخود هستن و موفق به ترك همسرشان از هوس بازی نشده اند .

این دسته از زنان هم به هیچ نتیجه ایی نمیرسن جز اینكه؛ هم عذاب خیانت همسر را تحمل می كنند و هم عذاب برقراری ارتباط  با كسی كه هیچگونه علاقه ایی به او ندارند را تحمل می كنند.و گاهی كسانی را هم عاشق خود می كنند !ولی  چون عاشق همسر خود است ؛كسی توجه آن را جلب نمی كند.مگر آنكه شبیه  به همسر خود باشد....!!!

______________________________________________________

گروه چهارم ؛ زنان هرزه ای هستن كه گاهی با داشتن بهترین همسرو امكانات دنبال هوسرانی هستن ؛

حیا و عاطفه را كنار گذاشتن واین درچهره و نوع حرف زدنشان مشخص می شود . به راحتی خود را در اختیار هر كسی قرار می دهند و گاهی كسب در آمد می كنند.مردا ن نرمال معمولا  از معاشرت با اینگونه  زنان لذت نمی برن و ارتباط با آنان به زمانی اندك خلاصه می شود.....

__________________________________________________

مشاهده كردیم كه در اصل اینگونه روابط نه تنها هیچ كمكی به زنان متاهل نمی كند؛ بلكه آسیب های جدی روحی روانی و خانوادگی به آنان میزند...برای مقابله با ین مشكلات در حریم خانه خود؛نباید  با برقراری ارتباط نادرست؛ آن مشكلات را افزایش دهیم و بیگانه ایی را كه دلسوز ما نیست به حریم خصوصی خانه خود راه دهیم.....!!!!

اولین گناه؛زشتی و قباحت آن را ازبین می برد وباعث عادت و تكرار می شود.

معصومیت از چهره زودوده میشود؛هرزگی و خیانت جای پاكی و صداقت را فرا میگیرد....

__________________________________

غیرت

یك مرام زیبایی كه ما ایرانیان داشتیم ؛غیرت بود...ناموس مردم چون ؛ناموس خود ما بود ...مارا چه شده  است كه دیگر،غیرت یك مرام زیبا نیست؟!دیگر مفهومی بنام ناموس مردم برایمان آشنا نیست؟؟!! در تعجب آن مانده ام؛  افرادی كه روز عاشورا ؛ به سینه میزنن؛ماه رمضان روزه مگیرن ؛ناموس مردم را نادیده می گیرن!!!! آیا نادیده گرفتن ناموس مردم همانند آن نیست كه ناموس خود را نادیده می گیرید؟؟؟!!!! اگر ناموس شما را كسی نادیده بگیرد ؛ چه می كنید؟؟؟؟ آیا به نظر شما انتظار بی جایی برای ما نیست؛ وقتی خود ناموس مردم را نادیده می گیرم ؛ناموس ما را نادیده نگیرن؟؟!!!آیا با ناموس مردم رابطه پنهانی بر قرار كردن جز تجاوز به حریم خصوصی ؛دیگران است؟؟؟؟ آیا به حریم خصوصی زندگی دیگران تجاوز كردن؛ كار مردان است؟؟!!! آیا دلایل فوق كه ذكر شد می تواند دلایل محكمی برای اخلاقی شمردن این روابط باشد؟؟!!!!و هزاران سوال دیگر............................!!!!

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 10:45  توسط اكرم محمدي  |